“ROOSENDAALS  GRIEKS  ENSEMBLE  OMONIA”                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                         
HISTORY

Oprichting: 8 mei 1985.
In de avond van die dag werd in het thans niet meer bestaande cultuurcentrum, ‘Het Gildenhuis’ in de Damstraat te Roosendaal een concert gegeven door het Roosendaals mannenkoor Concordia in samenwerking met het mannenkoor Korfoe-koor (Chorodía Kérkyras) van het Griekse eiland Korfoe. Voormalig koorlid van Concordia, Jaap van der Gulik, was zo enthousiast over de mooie Griekse muziek dat het Korfoe-koor ten beste gaf, dat hij toen spontaan besloot Griekse muziek te gaan maken. Enkele medeleden van Concordia, werden daarbij betrokken en een week later werd er al gerepeteerd met de muziekstukken die het Griekse koor had afgestaan. Gedurende een periode van ruim 9 jaar na oprichting was er sprake van een kwakkelend bestaan. Het bleek heel moeilijk muzikanten en vocalisten te werven en vast te houden. Einde 1994 kwam er een gelukkige ommekeer. Sindsdien is het crescendo gegaan met Omonia.

Oprichting ‘STICHTING OMONIA’
Op 27-09-2000 werd ‘stichting Omonia opgericht.
Stichting Omonia is de ondersteunende instelling m.b.t. de activiteiten van het Roosendaals Grieks ensemble Omonia, kortweg genoemd, ensemble Omonia. Hoofddoel: Het doen verspreiden van de Griekse ‘muziek’ cultuur.

Doel.
Het ensemble bestaat uit instrumentalisten en vocalisten. Kenmerkend voor de groep is dat zij uit Nederlanders bestaat die uitsluitend Griekse liederen in de Griekse taal ten gehore brengen. Het doel van Omonia is om het Westerse publiek kennis te laten maken met de mooie Griekse muziekcultuur en deze Griekse cultuuruiting te helpen verspreiden. Omonia tracht alle genres Griekse muziek tot uiting te brengen, zoals traditionele volksliederen, het lichte lied, maar ook oratoria en de z.g. éndechna traghoúdia, oftewel  kunstliederen. Het kunstlied is de kurk waarop Omonia drijft en is als voornaamste uitvoeringsrichting gekozen. Omonia zingt liederen van de meest bekende Griekse componisten, o.a. van: Míkis Theodorákis, Mános Chatzidákis, Yánnis Markópoulos, Stávros Xarchákos, Mános Loïzos, Ilias Andriópoulos, Mários Tókas, Vasílis Tsitsánis en vele anderen.


Spetses. Griekenland.
 
Met het succesvolle concert op 4 mei 1995, ter herdenking van de oorlog 1940-1945 in de Eratozaal te Roosendaal, met muziek van de bekende Griekse componist en verzetsheld Míkis Theodorákis, werd de ommekeer ten goede ingeluid die tot heden voortduurt. Sindsdien kan het ensemble terugzien op vele geslaagde optredens in en ver buiten de regio Roosendaal tot in Griekenland toe. Omonia nam in September1998 deel aan het Armata muziek festival op het Griekse eiland Spetses. In de buitenlucht trad het ensemble op voor een kleine drieduizend toehoorders. Korte tijd later stond er een groot artikel in de ‘Spetsiootse Echo’ waarin Omonia veel lof werd toegezwaaid.

 Authentiek.
Een belangrijk optreden was op 29 oktober 2000 in Utrecht. Omonia opende toen het festival
“Grieken onder De Dom” van de Griekse vereniging Anayénnisi dat haar 25-jarig bestaan vierde. Voor het eerst in het bestaan van Omonia was dit een optreden voor nagenoeg uitsluitend mensen van Griekse afkomst in Nederland, een kritisch gehoor dus. Het blad voor Griekofielen, ‘Lychnari’, meldde over het optreden van Omonia in haar uitgave nummer 1, 2001 o.m. het volgende:

“Het concert opende met een revolutionaire uitvoering van het Griekse volkslied, dat in de interpretatie van Omónia klonk als een echt vrijheidslied. Zózeer zelfs, dat menige toehoorder bij het luisteren er kippenvel van kreeg. Dit begin zette de toon van het concert: een aantal van de bekendste liederen van Griekse componisten kregen een prachtige klassieke vertolking. Na afloop was het publiek onder de indruk van de serieuze en authentieke uitvoering door Omónia.”
Griekse tv.
Op 21 april 2001 trad Omonia op tijdens het 7e  internationale Jeugdmuziekfestival in het Paleis der Schone Kunsten te Brussel. Omonia ontving de eervolle uitnodiging van de  organisator van het festival, de Griekse krant Euro-Epirotiki, Een video-opname van het optreden van Omonia in Brussel werd een week later door het Griekse TV-station ERT 3 tijdens een uitzending van het programma Nóstos, de gehele wereld rondgezonden.

Op 7 april 2007 was ‘Omonia’ een kwartier lang te zien op de Griekse TV zender ERT 3 in het programma Diasporá, een programma voor Grieken,  all over the world. De TV opname en de uitzending werden gerealiseerd door tussenkomst van de Griekse Consul Generaal in ons land, de heer Kyriakos Amiridis, die een groot bewonderaar van ‘Omonia’ is.
(Zie ook:  www.youtube.com.
Search: Ensemble Omonia Roosendaal)

Míkis Theodorákis en 4 mei herdenking.
Ensemble Omonia heeft veel affiniteit met de muziek van Míkis Theodorákis. De componist ontving leden van de groep in audiëntie in 1995 tijden zijn optreden met Maria Farandoúri in Den Haag. (tour Míkis 70 jaar) Omonia heeft sinds 2000 jaarlijks een Herdenkingsconcert Oorlog 1940-1945 uitgevoerd met doorgaans muziek van Theodorákis, uit de cycli Mauthausen ballade,  Het lied van de dode broeder,  Áxion estí,  Epitáfios en Achttien korte liederen van het bittere Vaderland.

Liesbeth List en 4 mei herdenking.
Op 4 mei 2004 werd voor de eerste keer ‘voor een volle Sint Josephkerk’ in Roosendaal door het ensemble een herdenkingsconcert uitgevoerd met medewerking van Liesbeth List.
De instrumentalisten van Omonia begeleidden Liesbeth List met ‘haar’ Nederlands gezongen Mauthausen Ballade en andere liederen van Theodorákis. In 2005 werd het optreden met haar in Roosendaal herhaald. Op het concert van 4 mei 2005 was Ramses Shaffy als eregast aanwezig.  Daarna volgden optredens met Liesbeth op 22 april 2007 in Hoorn, en op 4 mei 2007 wederom in Roosendaal. In het jaar 2010 was de Grand Dame wederom gast van Omonia. De concerten waren allen een doorslaand succes.

Gastgezelschappen en 4 mei herdenking.
Vanaf 1995 tot en met 2010 heeft ensemble Omonia tal van concerten gegeven ter herdenking van slachtoffers van oorlogen en onderdrukking. Vele malen werden daartoe ook andere gezelschappen, veelal  koren, uitgenodigd deel te nemen aan de herdenkingsconcerten op voorwaarde dat door die gezelschappen ook Griekse liederen dienden te worden uitgevoerd, al of niet gezamenlijk met ensemble Omonia.  Door hun enthousiaste wijze van uitvoering hebben die koren bijgedragen aan het succes van de herdenkingsconcerten. Tot de gastgezelschappen behoorden:
2004. Damesensemble ‘La Lisière’ uit  Wouwse Plantage, o.l.v. Jac. Buijs.
2005. Gemengd Koor ‘Sacra Musica’ Roosendaal o.l.v. Martyn Smits.
2007. Zanggroep ‘Windkracht Vier’ uit Bergen op Zoom o.l.v. Paul Brouwer.
2007. Het ‘Westfries mannenkoor’ en ‘Damesensemble Frisia’  o.l.v. André Kaart.
2010. Het ‘Roosendaals Symfonie Orkest’en het ‘Roosendaals Gemengd Koor’, beiden o.l.v.
          Rik Ghesquière. Het R..S.O. begeleidde Liesbeth List tijdens haar vertolking van de
          ‘Mauthausen Ballade’.


 

Nominatie cultuurprijs.
Wegens niet aflatende ijver om de Griekse muziek te helpen verspreiden, daarbij ook andere muziekverenigingen te betrekken, heeft Omonia zich onderscheiden. Omonia is niet meer weg te denken uit het Roosendaalse culturele leven. Doordat Liesbeth List zelfs voor een tweede maal met Omonia wilde optreden, bewijst dat de kwaliteit van de groep hoog genoemd mag worden”.
Onder meer deze woorden sprak Wethouder Peter van Steekelenburg op 30 september 2005, tijdens de feestelijke uitreiking van de Cultuurprijs Roosendaal 2005. Omonia werd in de discipline ‘podiumkunsten’ met 4 andere verschillende disciplines genomineerd voor deze cultuurprijs van de Gemeente Roosendaal.
Vredenburg.
Op 16 maart 2007 werd het 20-jarig bestaan van het blad “Lychnari” ,een periodiek voor Griekofielen, gevierd in schouwburg ‘Vredenburg’te Utrecht. Omonia was door de redactie uitgenodigd voor een optreden.

 

De Doelen.
Op 30 maart 2008 concerteerde Omonia op uitnodiging van de Griekse Consul Generaal, de heer Kyriakos Amiridis, in de Rotterdamse schouwburg ‘De Doelen’ voor leden van de Griekse gemeenschappen in ons land, b.g.v. de viering van de Griekse Nationale Dag, 25 maart, de dag waarop de Griekse onafhankelijkheid  in 1821 werd uitgeroepen.

St. Jan Cultuur.
Het eerste optreden van Omonia in de tot cultuurtempel omgetoverde voormalige kerk ‘St Jan’ te Roosendaal vond plaats op 13 april 2008.

Het betrof een concert met overwegend zogenaamde Griekse Kunstliederen, maar ook nostalgische liederen. De heer Kyriakos Amiridis, de Griekse Consul Generaal en Wethouder Cees Loks als afgevaardigde van de gemeente Roosendaal woonden het concert bij.

Na het ovationeel applaus  bedankte de heer Amiridis Omonia publiekelijk voor het optreden van Omonia in ‘De Doelen’ op 30 maart.

Een tweede optreden vond plaats op 9 november 2008, nu met medewerking van het befaamde ‘Westfries Mannenkoor’ o.l.v. André Kaart. Een uiterst geslaagd evenement. Ook hier na afloop een ovationeel applaus door een ‘volle zaal’.

 

08-05-2010. ’Omonia’ 25 jaar.

In het kader van  65 jaar bevrijding en herdenking en tevens wegens het  samenvallend 25-jarig bestaan van ensemble Omonia  (opgericht 08-05-1985) werd op 4 mei 2010 een herdenkings- en bevrijdingsconcert georganiseerd door “STICHTING OMONIA” met als deelnemers, ensemble Omonia, het Roosendaals Symfonie Orkest en het Roosendaals Gemengd Koor, beiden onder leiding van Rik Ghesquière en voor de 5e maal met deelname van Liesbeth List.
Door het  ensemble Omonia werden 12 liederen uitgevoerd uit de cyclus “Achttien korte liederen van het bittere Vaderland”  van Míkis Theodorákis, op tekst van Yánnis Rítsos.
Door het R.S.O. en het R.G.K. en solisten van ‘Omonia’ werden uitgevoerd, het Intermezzo en de vijf Hoofdliederen uit het Volksoratorium ‘Axion Estí’  van Míkis Theodorákis op tekst van Odysséas Elýtis. (Nobelprijswinnaar literatuur)
Met begeleiding van het R.S.O. zong Liesbeth List de ‘Mauthausen Ballade’ van Míkis Theodorákis op tekst van Lennaert Nijgh.
De instrumentalisten van ‘Omonia’ begeleidden Liesbeth List tijdens haar uitvoering van  twee liederen uit ‘De Gijzelaar’ van Míkis Theodorákis op teksten van Cees Nooteboom.
Het tweede lied, ‘Afscheid’ werd door alle deelnemende vocalisten meegezongen.
Een ‘volle St. Josephkerk’ besloot de indrukwekkende avond met een staande ovatie.
In bladen verschenen er lovende kritieken over het concert.

 

28-11-2010. Feestelijk concert ter afsluiting van “25 jaar Omonia”
In samenwerking met mannenkoor Concordia werd in theaterzaal Erato te Roosendaal het 25-jarig bestaan van ensemble Omonia afgesloten met een feestelijk concert met buffet na. Het programma bevatte vele lichte liederen. Gezien het langdurige applaus en staande ovatie mocht van een succesvolle afsluiting worden geconcludeerd.
Oprichter van ‘Omonia’, de heer Jaap van der Gulik, ontving uit handen van loco-burgemeester
Steven Adriaansen, de onderscheiding behorende bij de benoeming tot lid in de  Orde van Oranje Nassau. Een honderdtal mensen nam deel aan het Grieks warm buffet na het concert. Gezelligheid was troef.


Bijgewerkt: 1 augustus 2011.